Wat is ACTIVEPURE en hoe werkt een ACTIVEPURE luchtreiniger

ActivePure® is een exclusieve milieuvriendelijke technologie die veel van de alledaagse problemen met binnenlucht- en oppervlakteverontreiniging kan oplossen. Traditionele passieve technologieën, zoals HEPA, maken gebruik van filtratie- of elektrostatische systemen, die verontreinigingen alleen verwijderen als en wanneer ze door de zuiveringseenheid gaan.

Deze traditionele filtersystemen kunnen luchtvervuiling tot op zekere hoogte helpen verminderen, maar ze verminderen de oppervlakteverontreiniging helemaal niet en verminderen de luchtverontreinigingen niet voldoende.
Onze gepatenteerde ActivePure®-technologie pakt verontreinigingen in de lucht en op oppervlakken actief aan en elimineert ze bij contact.

ActivePure®-technologie is afgeleid van NASA-technologie zoals gebruikt op het internationale ruimtestation. Het is de enige gecertificeerde ruimtevaarttechnologie ter wereld in zijn klasse. ActivePure®-technologie maakt gebruik van een gepatenteerde hydrofiele fotokatalytische coating, bestaande uit niet-nano-titaniumdioxide met een gepatenteerde combinatie van extra overgangselementen om de efficiëntie te verbeteren. Geactiveerd door een specifieke golflengte van ultraviolet licht, worden zuurstof en vochtigheid uit de lucht gehaald om een ​​groot aantal krachtige oxidatiemiddelen te creëren die zich richten op lucht- en oppervlakteverontreiniging. Deze oxidatiemiddelen zijn buitengewoon effectief in het vernietigen van bacteriën, vluchtige organische stoffen (VOS) en andere milieuverontreinigende stoffen. ActivePure-technologie maakt geen schadelijke chemicaliën, maar gebruikt in plaats daarvan oxidatiemiddelen die van nature in het milieu voorkomen. Deze oxidatiemiddelen zijn niet schadelijk voor mensen, huisdieren of planten en zijn volkomen veilig voor gebruik binnenshuis.

De belangrijkste oxidatiemiddelen gemaakt door ActivePure®-technologie zijn de volgende:

  • Waterstofperoxide (H2O2)
  • Hydroxylen (OH-)
  • Hydroxylradicalen (° OH)
  • Superoxiden (O2-)

Waterstofperoxide

Een belangrijk oxidatiemiddel gemaakt door ActivePure®-technologie is waterstof peroxide (H2O2), dat heeft bewezen effectief te zijn tegen verontreinigende stoffen binnenshuis en verontreinigende stoffen op oppervlakken en in de lucht. ActivePure®-technologie produceert waterstofperoxidemoleculen uit de zuurstof en vochtigheid die al in de lucht aanwezig zijn. De waterstofperoxidemoleculen worden vervolgens door het binnenmilieu vervoerd en neutraliseren vervuilende stoffen en verontreinigingen op plaatsen die andere technologieën en filtratiesystemen niet kunnen bereiken. Omdat waterstofperoxidemoleculen zowel positieve als negatieve ladingen hebben, worden ze door het proces van elektrostatische aantrekking aangetrokken tot verontreinigende stoffen en verontreinigingen. Verontreinigingen worden vervolgens veilig afgebroken tot zuurstof (O2) en water (H2O) damp. Waterstofperoxide is reukloos, kleurloos en veilig te gebruiken in bezette ruimtes. Volgens de Occupational Health and Safety Administration (OSHA) wordt blootstelling aan één deel per miljoen (1,0 ~ ppm) waterstofperoxide gedurende de dag als veilig beschouwd. ActivePure®-technologie produceert slechts 0,02 ~ 0,04 ppm, ruim onder de OSHA-limiet.

Hydroxylen (OH-) zijn veilige, van nature voorkomende, krachtige oxidatiemiddelen die snel en veilig veel lucht- en oppervlakteverontreinigingen, geurveroorzakende bacteriën en chemische VOS neutraliseren. Als onderdeel van het ActivePure®-proces worden hydroxylgroepen gevormd wanneer ultraviolet licht van specifieke golflengten wordt geabsorbeerd door de gepatenteerde coating van de eenheid. De coating verwijdert de waterstofatomen (H) van de watermoleculen (H2O) in de omgevingslucht en vormt zo negatieve hydroxylen (OH-). Deze hydroxylen breken op koolstof en waterstof gebaseerde VOS en andere organische verontreinigingen af ​​en zetten ze om in onschadelijke kooldioxide (CO2) en water (H2O) dampen. Hoewel ze zeer effectief zijn in het vernietigen van geuren, bacteriën, VOS en andere verontreinigingen, zijn hydroxylen volkomen veilig voor blootstelling van mens, dier en plant binnenshuis. De hydroxylgroepen die door ActivePure®-technologie worden geproduceerd, zijn dezelfde als die van nature in de atmosfeer van de aarde worden geproduceerd door de reactie van UV-stralen en waterdamp, en functioneren om binnenomgevingen op een veilige en natuurlijke manier te “schrobben” en te ontsmetten.

Hydroxylradicalen

Het hydroxylradicaal, • OH, is de neutrale vorm van het hydroxylion (OH–). Hydroxylradicalen zijn twee atomen moleculen die zeer reactief zijn, zo reactief dat ze onmiddellijk worden geneutraliseerd wanneer ze in contact komen met organische verbindingen zoals schimmels, bacteriële virussen en veel chemische VOS door de moleculaire bindingen te kraken. Net als het hydroxylion worden hydroxylradicalen gevormd door de reactie van UV-licht dat waterdamp (H20) uit elkaar haalt om een ​​waterstofatoom (H) en zuurstof (O2) te krijgen, die samen worden gecombineerd om de hydroxylradicaal (* OH) te vormen. Hydroxylmoleculen zijn zo klein dat 10 miljard ervan in één regendruppel passen en omdat ze zo snel reageren, zijn ze volkomen veilig voor blootstelling van mensen, dieren en planten binnenshuis. ) combineren met ozon (O3) ontstaan ​​in kleine hoeveelheden door de natuur in de lucht. In combinatie

Superoxiden

Superoxiden zijn zuurstofmoleculen die ontstaan ​​wanneer vrije waterstofatomen (H) in combinatie met ozon (O3) door de natuur in kleine hoeveelheden in de lucht worden aangemaakt. Samen vormen ze de krachtige oxidatiemiddelen zuurstof (O2) en hydroxylen (OH-). ActivePure®-technologie maakt gebruik van een UVC-lichtbron, natuurlijk voorkomende ozon (O3), vochtigheid en een fotokatalysator om krachtige superoxiden te creëren die bacteriën, virussen, schimmels en andere verontreinigingen elimineren. Deze technologie is niet alleen veilig voor menselijke blootstelling, maar is ook aanzienlijk effectiever in het vernietigen van verontreinigingen dan alleen de eenvoudige UV-technologie. Bij het maken van superoxiden vermindert ActivePure® feitelijk de hoeveelheid ozon (O3) die van nature in de lucht aanwezig is. Superoxiden worden al decennia gebruikt in voedselverwerkende fabrieken, ziekenhuizen en tandheelkundige en dokterspraktijken om milieuverontreiniging te beheersen en veilig te desinfecteren zonder chemicaliën.

Productefficiëntie en testen

ActivePure®-technologie heeft consequent zijn vermogen bewezen om verontreinigingen zoals virussen, bacteriën, schimmels, schimmels en VOS in tal van tests en studies, zonder schade aan mens, dier en plant. Uitgebreide laboratoriumtests uitgevoerd aan de Kansas State University hebben aangetoond dat ActivePure®-technologie effectief is tegen H1N1, H5N8, MRSA, Staph, Streptococcus, E-Coli, Listeria, Bacillus spp, Stachybotrys Chartarum en meer. Deze universitaire onderzoeken hebben aangetoond dat ActivePure® binnen de eerste 24 uur ten minste 96,4% en maar liefst 99,99% van de oppervlakte- en luchtverontreinigingen kan verminderen. Verdere tests werden uitgevoerd in opdracht van het University of Cincinnati Center for Health-Related Aerosol Studies om ActivePure te onderzoeken Het sterftecijfer van ® Technology voor bio-contaminanten in de lucht. Deze tests hebben de buitengewone effectiviteit van ActivePure®-technologie bij het veilig vernietigen van verontreinigingen aangetoond. In de tests werd 90% van de gemeten ziekteverwekkers in de lucht verminderd in slechts 30 minuten, een snelheid die 50 keer effectiever is dan normale filtratie.

Geen ozon

(O3) wordt van nature aangemaakt en is aanwezig in onze lucht, en kan ook worden aangemaakt. door door de mens gemaakte technologieën. De EPA heeft vastgesteld dat ozon op niveaus van meer dan 0,07 ppm schadelijk kan zijn voor de gezondheid. De staat Californië heeft zelfs nog strengere ozonconcentraties ingevoerd van 0,05 ppm.ActivePure®-technologie heeft bewezen geen ozon te creëren terwijl het werkt en kan in feite helpen om de natuurlijk voorkomende ozonlaag te verlagen, omdat het veilige superoxiden (O2-) creëert die op hun beurt Schadelijke pathogenen.

Space Foundation – Technologie Gecertificeerd

De Space Foundation heeft ActivePure® en ons bedrijf erkend voor het gebruik van technologieën die oorspronkelijk zijn uitgevonden voor gebruik in ruimteprogramma’s om VOS en andere verontreinigingen te verwijderen en deze technologieën aan te passen voor dagelijks gebruik. ActivePure®-technologie is gebaseerd op een variatie van technologie die oorspronkelijk is ontwikkeld voor gebruik door NASA op het internationale ruimtestation en wordt wereldwijd erkend als de enige gecertificeerde ruimtevaarttechnologie in zijn klasse. U kunt deze technologie alleen bij ons krijgen.

Toepassingen

Onze ActivePure®-technologie is met succes en veilig gebruikt in ziekenhuizen, huizen, dokterspraktijken, professionele sportfaciliteiten en andere toepassingen over de hele wereld.